Zie hieronder de meest gestelde vragen aan Facturis.

Digitaal Incassomachtigen

 • Welke gegevens heb ik nodig bij de activatie op het platform?

  Uw incassant ID van het incassocontract en uw MerchantID van de aansluiting Digitaal incassomachtigen beide ontvangen van de Rabobank.

 • Hoe kan ik Digitaal Incassomachtigen activeren?

  Zie handleiding aanmelding en activatie DIM waarin alle schermen c.q. handelingen staan beschreven. Vraag de handleiding bij ons op via de button onder aan deze pagina.

 • Moet ik een overeenkomst met Rabobank en een overeenkomst met Facturis sluiten?

  Er wordt geen aparte fysieke overeenkomst gesloten met Facturis. Op het moment dat u zich hebt aangemeld op het platform en de akkoord bent gegaan met de Algemene Voorwaarden, is de overeenkomst met Facturis gesloten.

 • Hoe vraag ik een overeenkomst Digitaal Incassomachtigen aan bij Rabobank?

  U meldt zich online aan op de website van de rabobank via www.rabobank.nl/dim.

 • Wat is een Mandaat Service Provider (MSP)?

  Een MSP is een door Currence benoemde geaccrediteerde partij die e-mandates c.q. Digitale Incassomachtigingen kan genereren.

 • Wat is de rol van Facturis bij de digitale incassomachtiging?

  Facturis is  een door Currence erkende Mandaat Service Provider en de partij die de mogelijkheid biedt om Digitale Incassomachtigingen op te halen, via e-mail of een geïntegreerde link uw website. Daarnaast zorgt Facturis voor registratie van de machtiging bij de bank van de debiteur.

 • Wat is de rol van Rabobank bij de digitale incassomachtiging?

  De Rabobank is de partij welke een incassocontract en aansluiting Digitale Incassomachtiging afgeeft.

 • Wat is een Mandaat?

  Een rechtsgeldig afgegeven machtiging.

 • Wat is een Digitale Incassomachtiging?

  Een machtiging welke digitaal is afgegeven door middel van een bank-identifier. Hiermee is de natte handtekening vervangen door een digitale handtekening.

 • Wat is een E-mandate?

  De Engelse term voor Digitale Incassomachtiging.

PayMail

 • Kan ik de geldigheidsduur van de betaallink aanpassen in de PayMail (Direct)?

  Onder instellingen PayMail kunt u de geldigheidsduur voor PayMail (Direct) instellen.

 • Wordt de PayMail (Direct) automatisch opgeslagen?

  Ja.

 • Wat is het verschil tussen PayMail en Paymail (Direct)?

  Bij een PayMail dient er altijd sprake te zijn van een factuur, bij een PayMail Direct niet. Dit betreft een betaalverzoek.

 • Welk e-mailadres krijgt mijn debiteur te zien?

  VOORBEELD@facturis.net (voorbeeld kunt u zelf kiezen).

 • Kan ik een pagina na betaling meegeven?

  ja, u kunt dit opgeven bij de PayMail instellingen.

 • Kan ik mijn logo meegeven in de PayMail (Direct)?

  U kunt een logo uploaden via instellingen, bedrijf. Dit logo wordt in de PayMail (Direct) meegegeven.

 • Wat is een PayMail?

  Een e-mail met daarin opgenomen een link naar de factuur en een betaalknop.

 • Wat is een PayMail (Direct)?

  Een e-mail die wordt gezien als een direct betaalverzoek met daarin opgenomen een betaalknop. Hier hoeft geen factuur aan ten grondslag te liggen, maar kan wel als bijlage worden opgenomen.

 • Welke stappen doorloop ik om een PayMail te versturen?

  Zie handleiding aanmelden en activeren PayMail Direct of handleiding Facturis Platform.

 • Hoe kan ik starten met de PayMail (Direct)?

  Allereerst door een iDEAL Professional- of OmniKassacontract af te sluiten met de Rabobank. Vervolgens kunt u zich aanmelden op ons platform. Hiervoor hebben wij een handleiding aanmelden en activeren PayMail Direct beschikbaar.

Aanmelden & Onboarding

 • Hoe kan ik mijn klanten en leveranciers opvoeren?

  Het opvoeren van klanten en leveranciers kan handmatig, via een UBL 2.0  of in bulk via een CSV bestand.

 • Waar kan ik mijn instellingen wijzigen?

  Rechtsboven in uw platform via het “wieltje”.

 • Welke bevoegdheden hebben gebruikers?

  Per gebruiker kunnen er functionaliteiten worden aan- en uitgezet.

 • Welke bevoegdheden kunnen er gekozen worden?

  Per gebruiker kunt u bevoegdheden toekennen.  U kunt in 1 x alle bevoegdheden aanzetten of per onderdeel individueel aan/uitzetten. De diverse onderdelen zijn: inkomend, uitgaand, bedrijfsadministratie en betaalstatus inkomende en uitgaande documenten. Bij “inkomend” kunt u een scheiding maken tussen goedkeuren voor ontvangst, goedkeuren voor boeking. Bij “uitgaand” kunt u een scheiding maken tussen documenten bekijken en documenten versturen. Bij “bedrijfsinstellingen” het wel of niet aanmaken van leveranciers en klanten en bij “betaalstatus” kan een scheiding worden gemaakt tussen goedkeuren voor betaling en betalingen ingeven.

 • Kan ik extra gebruikers toevoegen?

  Ja, u kunt extra gebruikers opvoeren via instellingen, gebruiker waarna u kiest voor nieuwe gebruiker. U geeft hier de naam en het e-mailadres op van de nieuwe gebruiker, waarna deze een activatielink ontvangt. Bij de eerste keer inloggen kunt u in de onboardingswizard extra gebruikers  toevoegen.

 • Wat zijn de tarieven van Facturis?

  De tarieven voor Facturis Standard kunt u terugvinden op onze site www.facturis.com/tarieven. Daarnaast is er een tarievenlijst op te vragen via info@facturis.com. Bij maatwerk zal de Sales Consultant contact met u opnemen.

 • Wat is een OIN nummer?

  OIN staat voor Overheidsidentificatienummer welke wordt gebruikt bij de identificatie van overheidsorganisaties.  Dit is vergelijkbaar met het Handelsregisternummer in de KvK.

 • Waarom moet ik een KVK nummer invoeren?

  Het platform is opgezet voor bedrijven. Op basis van uw KvK vinden er diverse controles plaats.

Documentatie Aanvragen

Contact

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kunt u ons bellen of mailen.

 
+31 (0) 88 848 84 00
info@facturis.com